A JÁSZ-TOOL TEAM Kft. minőségirányítási stratégiájának egyik fontos eleme a Minőségpolitika, melynek megvalósítása biztosítékot nyújt Megrendelőink bizalmának elnyerésére, megtartására és ezen keresztül társaságunk tartós fennmaradására. Kinyilvánítjuk a tervezési, gyártási és technológiai szerelési tevékenységünk minőségének folyamatos javítása iránti elkötelezettségünket, melyet tevékenységünk meghatározó tényezőjének tekintünk. Célunk, hogy a tervezési, gyártási és technológiai szerelési tevékenységünket a megrendelői és a minőségi követelmények, valamint a jogszabályok és a szabvány követelmények betartásával végezzük.

 

Társaságunk küldetése:

  • Megrendelőink részére, megfelelő magas minőségi követelményeket teljesítő tervezési, gyártási és szerelési tevékenységet végezzünk és ezzel elégítsük ki Megrendelőink igényeit és elvárásait.
  • Munkánk végzése során megköveteljük alkalmazottainktól a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok és belső szabályozások követelményeinek betartását.
  • Olyan szerelési rendszereket, anyagokat, alkatrészeket, termékeket alkalmazunk, amelyek a céges megrendelők ipari üzemeiben biztosítja a környezet terhelések alacsony szinten tartását.
  • Folyamatosan figyelemmel kísérjük a gyártás és a technológiai szerelés technológiájának, valamint a minőség-ellenőrzés eszközeinek fejlődését, a modern technológiák és szakmai ismeretek adaptálásának lehetőségét.
  • A minőségirányítás alapelveinek alkalmazásával növeljük szervezetünk eredményességét.
  • Tevékenységünk középpontjába állítottuk a megrendelők elégedettségének biztosítását, ezzel együtt a reklamációk lehető legalacsonyabb szinten tartását.
  • Munkánk során törekszünk a hibák megelőzésére, valamint nagy hangsúlyt fordítunk a vállalt határidők betartására.

 

Működésünk alapelve: Megrendelőink elégedettsége a mi biztonságunk.

 

Tudatában vagyunk annak, hogy mind magasabb igényeknek csak egy folyamatos fejlődő társaság képes megfelelni. Kizárólag alkalmazkodóképességünk segíthet megtartani és bővíteni Megrendelőink körét.

A fenti követelmények teljesítésének érdekében a JÁSZ-TOOL TEAM Kft. vezetése folyamatosan fejleszti munkatársai szakmai tudását, felkészültségét. A társaság vezetése elvárja munkatársaitól, hogy a fenti minőségpolitikát megértsék, elfogadják és annak szellemében végezzék munkájukat.

A minőségpolitika megvalósítása és tevékenységünk folyamatos fejlesztése érdekében a társaság vezetése minőségcélokat határoz meg és gondoskodik azok végrehajtásáról, rendszeres értékeléséről.

Megfelelünk az MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN 14001 szabványoknak, ami garantálja szolgáltatásaink minőségét, valamint ezek folyamatos fejlesztését.                                    

Bánki Ferenc

ügyvezető igazgató